Nepřihlášený uživatel
cssk.vscht.cz
Nacházíte se: VŠCHT Praha – CSSK → Přístrojové vybavení Centra "single-site" katalýzy
iduzel: 21520
idvazba: 26648
šablona: stranka
čas: 25.4.2019 01:59:40
verze: 4588
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přístrojové vybavení

Víceúčelové zařízení pro testování katalyzátorů

Na zakázku postavené zařízení od výrobce Vinci Technologies obsahuje dva nezávisle řízené reaktory s pevným ložem pro testování katalyzátorů za podmínek průmyslově prováděných reakcí. Reaktory umožňují provádět reakce s plynnými i kapalnými reaktanty, a to i za vysokých teplot a tlaků. Pro dosažení potřebného tlaku je zařízení vybaveno vodíkovým kompresorem, který umožňuje zvýšit tlak v reaktoru na hodnotu vyšší, než je tlak vodíku v tlakové lahvi.

šířka 450px

Automatická jednotka pro redukci katalyzátorů

Jednotka pro redukci katalyzátorů umožňuje provádět aktivaci většího množství katalyzátoru pro následné použití v jednotce pro testování katalyzátorů či pro jejich analytickou kontrolu. Po redukci je možné často pyroforické katalyzátory pasivovat jak nízkou koncentrací vzdušného kyslíku, tak i inertní kapalinou.

ICP-MS spektrometr pro stanovení elementárního složení

Spektrometr PerkinElmer NexION 350 umožňuje provádět elementární analýzu se zaměřením na těžké kovy s extrémně vysokou citlivostí. Je tak vhodný jak pro stanovení makrosložek, tak i stopových nečistot, které mohou mít významný vliv na aktivitu příslušného katalyzátoru (t. zv. katalytické jedy). Ve spojení s kapalinovou chromatografií umožňuje provádět i speciační analýzy a odlišit tak např. prakticky nezávadný CrIII od karcinogenního CrVI.

šířka 450px

Zařízení pro měření porosity a měrného povrchu

Přístroj Micromeritics 3Flex umožňuje provádět měření fyzikální adsorpce plynných adsorbátů na povrch katalyticky důležitých materiálů. Touto metodou je možné zjistit nejen měrný povrch daného materiálu, ale i velikost pórů a jejich distribuci. Konfigurace přístroje umožňuje provádět i měření mikroporézních materiálů, jakými jsou například zeolity.

šířka 450px

Přístoj pro měření aktivní plochy kovu

Přístroj Quantachrome ChemStar TPx umožňuje provádět chemisorpční měření, jako je  teplotně-programovaná oxidace, redukce a desorpce. Tyto metody umožňují zjistit množství aktivních míst na povrchu katalyzátoru a zároveň jejich reaktivitu. Z výsledků těchto měření je tak možné odhadnout výslednou aktivitu katalyzátoru.

šířka 450px

Přístroj pro měření velikosti částic

Přístroj Malvern Mastersizer 3000E je schopný provádět měření velikosti částic na mokré cestě s využitím dispergační jednotky Hydro EV.  Rozsah měřitelných částic je od 0,1 μm do 1000 μm. Velikost částic katalyzátorů a nosičů je klíčový parametr ovlivňující filtrovatelnost jejich suspenzí, jakož i zpracovatelnost dalšími fyzikálními operacemi (např. tabletací).

šířka 450px

Přístroj pro měření pevnosti tablet a pelet v tlaku

Přístroj Chatillon CSC-225 umožňuje provádět zkoušky pevnosti tablet, pelet a extrudátů v tlaku dle příslušných norem. Dva výměnné snímače umožňují přesně měřit pevnost od 5 N do 1000 N. Jde tak o univerzální přístroj pro měření jak velmi pevných tablet katalyzátorů, tak i o poznání méně pevných extrudátů.

šířka 450px

Kalcinační pec

Kalcinační pec LAC LE 15/11 je vhodná jak pro stanovení ztráty sušením a žíháním, tak pro přípravu katalyticky aktivních materiálů a nosičů. Pec umožňuje dosáhnout teploty až 1100 °C a obsahuje regulátor, který dovoluje nastavit i složitější teplotní programy.

originál
originál       originál       originál

PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Aktualizováno: 8.10.2015 14:22, Autor: Jan Pecháček

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi