stdClass Object
(
  [nazev] => Centrum "single-site" katalýzy
  [adresa_url] => 
  [api_hash] => 
  [seo_desc] => 
  [jazyk] => 
  [jednojazycny] => 
  [barva] => 
  [indexace] => 1
  [ga_force] => 
  [secureredirect] => 
  [google_verification] => 
  [ga_account] => 
  [ga_domain] => 
  [gtm_id] => 
  [gt_code] => 
  [kontrola_pred] => 
  [omezeni] => 0
  [pozadi1] => 
  [pozadi2] => 
  [pozadi3] => 
  [pozadi4] => 
  [pozadi5] => 
  [robots] => 
  [iduzel] => 21301
  [platne_od] => 08.10.2015 14:55:00
  [zmeneno_cas] => 08.10.2015 14:55:45.57326
  [zmeneno_uzivatel_jmeno] => Lenka Matějová
  [canonical_url] => //cssk.vscht.cz
  [idvazba] => 26408
  [cms_time] => 1556149651
  [skupina_www] => Array
    (
    )

  [slovnik] => stdClass Object
    (
      [logo_href] => / 
      [logo] => cssk.vscht.cz
      [logo_mobile_href] => /
      [logo_mobile] => cssk.vscht.cz
      [google_search] => 001523547858480163194:u-cbn29rzve
      [social_fb_odkaz] => 
      [social_tw_odkaz] => 
      [social_yt_odkaz] => 
      [intranet_odkaz] => 
      [intranet_text] => 
      [mobile_over_nadpis_menu] => Menu
      [mobile_over_nadpis_search] => Hledání
      [mobile_over_nadpis_jazyky] => Jazyky
      [mobile_over_nadpis_login] => Přihlášení
      [menu_home] => Domovská stránka
      [aktualizovano] => Aktualizováno
      [autor] => Autor
      [paticka_budova_a_nadpis] => BUDOVA A
      [paticka_budova_a_popis] => Rektorát, oddělení komunikace, pedagogické oddělení, děkanát FCHT, centrum informačních služeb 
      [paticka_budova_b_nadpis] => BUDOVA B
      [paticka_budova_b_popis] => Věda a výzkum, děkanát FTOP, děkanát FPBT, děkanát FCHI, výpočetní centrum, zahraniční oddělení, kvestor
      [paticka_budova_c_nadpis] => BUDOVA C
      [paticka_budova_c_popis] => Dětský koutek Zkumavka, praktický lékař, katedra ekonomiky a managementu, ústav matematiky
      [paticka_budova_1_nadpis] => NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
      [paticka_budova_1_popis] => 
      [paticka_budova_2_nadpis] => STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
      [paticka_budova_2_popis] => 
      [paticka_adresa] => VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

[paticka_odkaz_mail] => mailto:Jan.Pechacek@vscht.cz [zobraz_desktop_verzi] => zobrazit plnou verzi [social_fb_title] => [social_tw_title] => [social_yt_title] => [drobecky] => Nacházíte se: VŠCHT Praha – CSSK [zobraz_mobilni_verzi] => [paticka_mapa_odkaz] => [nepodporovany_prohlizec] => Ve Vašem prohlížeči se nemusí vše zobrazit správně. Pro lepší zážitek použijte jiný. [preloader] => [social_in_odkaz] => ) [poduzel] => stdClass Object ( [21303] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [21305] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 21305 [canonical_url] => //cssk.vscht.cz [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [21306] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 21306 [canonical_url] => //cssk.vscht.cz [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [21307] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 21307 [canonical_url] => //cssk.vscht.cz [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) ) [iduzel] => 21303 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [21304] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [21322] => stdClass Object ( [nazev] => O projektu Centrum "single-site" katalýzy [seo_title] => O projektu Centrum "single-site" katalýzy [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Název projektu

Centrum "single-site" katalýzy

Registrační číslo

CZ.2.16/3.1.00/24501

Fond

Evropský fond pro regionální rozvoj

Program

Operační program Praha - Konkurenceschopnost (http://www.oppk.cz)

Oblast podpory

Prioritní osa 3: Inovace a podnikání
Oblast podpory 3.1: Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

Zaměření projektu

Základní výzkum

Žadatel

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Partneři

 • Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
 • Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i.
 • Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • Ranido, spol. s r.o.

Náklady projektu

Celkové náklady: Kč 30 408 502,91 , z toho

 • Dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj: Kč 25 847 227,21 (85 %)
 • Dotace Hlavního města Prahy: Kč 2 280 637,69 (7,5 %)
 • Vlastní financování příjemce: Kč 2 280 638,01 (7,5 %)

Termín realizace projektu

1. 1. 2015 - 30. 10. 2015

Popis

Cílem předkládaného projektu je vybudování odpovídajícího zázemí pro základní výzkum katalýzy a katalyzátorů na půdě Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vznikem Centra „single-site“ katalýzy (CSSK). Toto zázemí bude sloužit jako opora základního výzkumu, přičemž
bude vhodným způsobem navázáno na mnoho desetiletí trvající výzkumné aktivity žadatele v dané oblasti. Tím pádem dojde ke zdokonalení inovační infrastruktury na území hl. m. Prahy a zlepšení využívání výzkumného a vývojového potenciálu města.

Projekt sám pak bude zaměřen na moderní oblast katalýzy, kterou je příprava, charakterizace a testování tzv. „single-site“ katalyzátorů, tedy katalyzátorů s jediným aktivním místem. Jako „single-site katalyzátory“, čili „katalyzátory s jediným aktivním místem“ se označují takové katalyzátory, jejichž aktivní místo (tj. místo, kde dochází k chemické reakci) je z fyzikálně-chemického hlediska přesně definováno, a navíc nejsou ve významné míře přítomna aktivní místa jiná.

originál       originál       originál

PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

[iduzel] => 21322 [canonical_url] => //cssk.vscht.cz/home [skupina_www] => Array ( ) [url] => /home [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [21558] => stdClass Object ( [nazev] => Struktura Centra "single-site" katalýzy" [seo_title] => Struktura Centra "single-site" katalýzy" [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

šířka 450px

originál       originál       originál

PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

[iduzel] => 21558 [canonical_url] => //cssk.vscht.cz/struktura [skupina_www] => Array ( ) [url] => /struktura [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [21520] => stdClass Object ( [nazev] => Přístrojové vybavení [seo_title] => Přístrojové vybavení Centra "single-site" katalýzy [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Víceúčelové zařízení pro testování katalyzátorů

Na zakázku postavené zařízení od výrobce Vinci Technologies obsahuje dva nezávisle řízené reaktory s pevným ložem pro testování katalyzátorů za podmínek průmyslově prováděných reakcí. Reaktory umožňují provádět reakce s plynnými i kapalnými reaktanty, a to i za vysokých teplot a tlaků. Pro dosažení potřebného tlaku je zařízení vybaveno vodíkovým kompresorem, který umožňuje zvýšit tlak v reaktoru na hodnotu vyšší, než je tlak vodíku v tlakové lahvi.

šířka 450px

Automatická jednotka pro redukci katalyzátorů

Jednotka pro redukci katalyzátorů umožňuje provádět aktivaci většího množství katalyzátoru pro následné použití v jednotce pro testování katalyzátorů či pro jejich analytickou kontrolu. Po redukci je možné často pyroforické katalyzátory pasivovat jak nízkou koncentrací vzdušného kyslíku, tak i inertní kapalinou.

ICP-MS spektrometr pro stanovení elementárního složení

Spektrometr PerkinElmer NexION 350 umožňuje provádět elementární analýzu se zaměřením na těžké kovy s extrémně vysokou citlivostí. Je tak vhodný jak pro stanovení makrosložek, tak i stopových nečistot, které mohou mít významný vliv na aktivitu příslušného katalyzátoru (t. zv. katalytické jedy). Ve spojení s kapalinovou chromatografií umožňuje provádět i speciační analýzy a odlišit tak např. prakticky nezávadný CrIII od karcinogenního CrVI.

šířka 450px

Zařízení pro měření porosity a měrného povrchu

Přístroj Micromeritics 3Flex umožňuje provádět měření fyzikální adsorpce plynných adsorbátů na povrch katalyticky důležitých materiálů. Touto metodou je možné zjistit nejen měrný povrch daného materiálu, ale i velikost pórů a jejich distribuci. Konfigurace přístroje umožňuje provádět i měření mikroporézních materiálů, jakými jsou například zeolity.

šířka 450px

Přístoj pro měření aktivní plochy kovu

Přístroj Quantachrome ChemStar TPx umožňuje provádět chemisorpční měření, jako je  teplotně-programovaná oxidace, redukce a desorpce. Tyto metody umožňují zjistit množství aktivních míst na povrchu katalyzátoru a zároveň jejich reaktivitu. Z výsledků těchto měření je tak možné odhadnout výslednou aktivitu katalyzátoru.

šířka 450px

Přístroj pro měření velikosti částic

Přístroj Malvern Mastersizer 3000E je schopný provádět měření velikosti částic na mokré cestě s využitím dispergační jednotky Hydro EV.  Rozsah měřitelných částic je od 0,1 μm do 1000 μm. Velikost částic katalyzátorů a nosičů je klíčový parametr ovlivňující filtrovatelnost jejich suspenzí, jakož i zpracovatelnost dalšími fyzikálními operacemi (např. tabletací).

šířka 450px

Přístroj pro měření pevnosti tablet a pelet v tlaku

Přístroj Chatillon CSC-225 umožňuje provádět zkoušky pevnosti tablet, pelet a extrudátů v tlaku dle příslušných norem. Dva výměnné snímače umožňují přesně měřit pevnost od 5 N do 1000 N. Jde tak o univerzální přístroj pro měření jak velmi pevných tablet katalyzátorů, tak i o poznání méně pevných extrudátů.

šířka 450px

Kalcinační pec

Kalcinační pec LAC LE 15/11 je vhodná jak pro stanovení ztráty sušením a žíháním, tak pro přípravu katalyticky aktivních materiálů a nosičů. Pec umožňuje dosáhnout teploty až 1100 °C a obsahuje regulátor, který dovoluje nastavit i složitější teplotní programy.

originál
originál       originál       originál

PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

[iduzel] => 21520 [canonical_url] => //cssk.vscht.cz/instruments [skupina_www] => Array ( ) [url] => /instruments [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [21514] => stdClass Object ( [nazev] => Klíčoví pracovníci [seo_title] => Klíčoví pracovníci Centra "single-site" katalýzy [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Manažer projektu

 • prof. Dr. Ing. Karel Bouzek

Tajemník projektu

 • doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D.

Odborní garanti

 • prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
 • doc. Ing. Josef Koubek, CSc.
 • Dr. Ing. Vlastimil Fíla
 • doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.originál       originál       originál

PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

[iduzel] => 21514 [canonical_url] => //cssk.vscht.cz/people [skupina_www] => Array ( ) [url] => /people [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [1485] => stdClass Object ( [nazev] => Stránka nenalezena [seo_title] => Stránka nenalezena (chyba 404) [seo_desc] => Chyba 404 [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Požadovaná stránka se na webu (již) nenachází. Kontaktuje prosím webmastera a upozorněte jej na chybu.

Pokud jste změnili jazyk stránek, je možné, že požadovaná stránka v překladu neexistuje. Pro pokračování prosím klikněte na home.  

Děkujeme!

[urlnadstranka] => [iduzel] => 1485 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /[error404] [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10947] => stdClass Object ( [nazev] => Přístup odepřen (chyba 403) [seo_title] => Přístup odepřen [seo_desc] => Chyba 403 [autor] => [autor_email] => [perex] => [ikona] => zamek [obrazek] => [obsah] =>

Nemáte přístup k obsahu stránky.

Zkontrolujte, zda jste v síti VŠCHT Praha, nebo se přihlaste (v pravém horním rohu stránek).

[urlnadstranka] => [iduzel] => 10947 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /[error403] [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_ikona [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) ) [iduzel] => 21304 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) ) [sablona] => stdClass Object ( [class] => web [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) [api_suffix] => )

DATA


stdClass Object
(
  [nazev] => O projektu Centrum "single-site" katalýzy
  [seo_title] => O projektu Centrum "single-site" katalýzy
  [seo_desc] => 
  [autor] => 
  [autor_email] => 
  [obsah] => 

Název projektu

Centrum "single-site" katalýzy

Registrační číslo

CZ.2.16/3.1.00/24501

Fond

Evropský fond pro regionální rozvoj

Program

Operační program Praha - Konkurenceschopnost (http://www.oppk.cz)

Oblast podpory

Prioritní osa 3: Inovace a podnikání
Oblast podpory 3.1: Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

Zaměření projektu

Základní výzkum

Žadatel

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Partneři

 • Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
 • Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i.
 • Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • Ranido, spol. s r.o.

Náklady projektu

Celkové náklady: Kč 30 408 502,91 , z toho

 • Dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj: Kč 25 847 227,21 (85 %)
 • Dotace Hlavního města Prahy: Kč 2 280 637,69 (7,5 %)
 • Vlastní financování příjemce: Kč 2 280 638,01 (7,5 %)

Termín realizace projektu

1. 1. 2015 - 30. 10. 2015

Popis

Cílem předkládaného projektu je vybudování odpovídajícího zázemí pro základní výzkum katalýzy a katalyzátorů na půdě Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vznikem Centra „single-site“ katalýzy (CSSK). Toto zázemí bude sloužit jako opora základního výzkumu, přičemž
bude vhodným způsobem navázáno na mnoho desetiletí trvající výzkumné aktivity žadatele v dané oblasti. Tím pádem dojde ke zdokonalení inovační infrastruktury na území hl. m. Prahy a zlepšení využívání výzkumného a vývojového potenciálu města.

Projekt sám pak bude zaměřen na moderní oblast katalýzy, kterou je příprava, charakterizace a testování tzv. „single-site“ katalyzátorů, tedy katalyzátorů s jediným aktivním místem. Jako „single-site katalyzátory“, čili „katalyzátory s jediným aktivním místem“ se označují takové katalyzátory, jejichž aktivní místo (tj. místo, kde dochází k chemické reakci) je z fyzikálně-chemického hlediska přesně definováno, a navíc nejsou ve významné míře přítomna aktivní místa jiná.

originál       originál       originál

PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

[submenuno] => [urlnadstranka] => [iduzel] => 21322 [platne_od] => 08.10.2015 14:09:00 [zmeneno_cas] => 08.10.2015 14:09:54.113002 [zmeneno_uzivatel_jmeno] => Jan Pecháček [canonical_url] => //cssk.vscht.cz/home [idvazba] => 26437 [cms_time] => 1556149753 [skupina_www] => Array ( ) [slovnik] => Array ( ) [poduzel] => Array ( ) [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) [api_suffix] => )

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi